Képzési Szerződés

 

 


amely létrejött egyrészről:

 

W.E.C.I. Institute Hua Hin

Székhely: 70/145 Soi 112 Phetkasem Road, T.Nhong Kae, Hua Hin, Prachuab Kirikhan, 77110

Adószám: 099-4-00006952-9

Email: info@tefl.hu

mint Képző (továbbiakban képző, vagy szervező),

 

másrészről:

 

Név:

Születési év:

Életkor:

Lakcím:

Mobil vagy telefonszám:

E-mail:

Legmagasabb iskolai végzettsége:

mint tanfolyamon résztvevő Hallgató (továbbiakban résztvevő, vagy hallgató) között az

alábbi feltételek szerint.

 

1. A képzés célja

 

A 120 órás thaiföldi TEFL tanfolyam célja, hogy a hallgató teljes mértékben megismerkedjen a TEFL (Teaching English as a Foreign Language) nemzetközileg elismert módszertanával, ezt pedig a gyakorlatban is tudja alkalmazni.

 

A képzésben szereplő modulok:

1, Introduction to Teaching

2, Lesson Planning

3, Resource Materials

4, Classroom Management

5, Teaching Methods

6, English Grammar

 

 

2. A képzés helye, időtartama, ütemezése:

 

W.E.C.I. Institute Hua Hin

Székhely: 70/145 Soi 112 Phetkasem Road, T.Nhong Kae, Hua Hin, Prachuab Kirikhan, 77110

 

A képzés 4 hétig tart, a W.E.C.I. Institute Hua Hin határozza meg a képzés időtartamát és ütemezését.

 

3. A tanfolyamon való részvétel feltételei:

 

Felsőfokú angol nyelvtudás (C1-C2). Diploma bármely területről. A résztvevő vállalja, hogy a fent meghatározott feltételekkel rendelkezik.

 

5. A résztvevő kötelezettségei:

 

- A Hallgató a sikeres interjú után 7 munkanapon belül befizeti a foglalót a thaiföldi képzésre, amely 15,000 Thai Baht-nak megfelelő összeg Magyar Forintban az aktuális banki árfolyamon és banki költségekkel. A foglaló fizetéséről a TEFL Hungary Bt. számlát bocsájt ki. A foglaló összegét továbbítja a Képző felé.

- A fennmaradó összeget a Hallgató az iskolában személyesen fizeti be az érkezése után. Ez az összeg 26,000 Thai Baht.

- A Hallgató együttműködik a W.E.C.I. Institute Hua Hin iskolával, a szükséges dokumentumokat elküldi, az utazással és a képzéssel kapcsolatban egyeztet.

 

6. A képző feladatai és kötelezettségei:

 

- Akkreditált, és nemzetközileg elfogadott TEFL végzettséget biztosít

- Segítség privát szállásban Hua Hin-en, minden szükséges felszereléssel. Több lehetőség felajánlása.

- A képzésen használt könyveket és eszközöket biztosítja

- Megszervezi és biztosítja a gyakorlatot valódi, thaiföldi iskolában

- Thai kultúra és alap nyelvtanfolyammal egészíti ki a TEFL képzést

- A képzés elvégzése után támogatja a Hallgatót az elhelyezkedésben

 

7. A képzés díja:

 

Tanfolyami díj:

Összesen: 41.000 Thai Baht

Foglaló összege: 15.000 Thai Baht Forintban az aktuális átváltással és a banki költségekkel együtt utalandó a TEFL Hungary Bt. számlaszámára

Fizetendő: 7 munkanapon belül

 

8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen szerződés közvetítésében részt vevő TEFL Hungary Bt. jelen jogviszony alapján semmilyen kötelezettséggel nem tartozik a Hallgató felé, a részére a Hallgató által átutalással megfizetett képzési díjat továbbítja a Képző részére.

 

9. Szerződő felek jelen szerződést átolvasás és kellő megértés után, mint valós ügyleti akaratukkal és a tényekkel mindenben megegyezőt, közös értelmezést követően helybenhagyólag - a Képző cégszerűen, a Hallgató saját kezűleg - aláírták. Jelen szerződés egyik példánya angol, a másik példánya pedig magyar nyelven készült. Jelen szerződés szerződő felek általi aláírására nem egyidejűleg és nem azonos helyen került sor.